Uw gegevens worden uitsluitend door de organisatie gebruikt voor communicatie over het toernooi.

de gegevens worden niet aan derden doorgegeven.